Bij het boeken van een fotoshoot bij Hallo Liefde Fotografie, gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Gegevens fotograaf
Website: www.halloliefdefotografie.nl
Email: ilse@halloliefdefotografie.nl
Telefoonnummer: 0622821322
KvK-nummer: 81113641
BTW-nummer: NL003532048B93

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
De auteursrecht op de foto’s berust op de fotografe. De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Hallo Liefde Fotografie. Elk gebruik van werk van de fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als inbreuk op de auteursrechten van de fotografe.

De foto’s op www.halloliefdefotografie.nl mogen alleen worden gebruikt door de fotografe, Ilse Visscher- van Saarloos. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming om ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

De fotografe zal in geen geval persoonlijke gegevens, zoals email, telefoonnummer etc. openbaar maken. De privacyverklaring van Hallo Liefde Fotografie is van toepassing.

De fotografe heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie die op de website is geplaatst.

De klant geeft Hallo Liefde Fotografie toestemming om de foto’s te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden, zoals social media, de website en/of in drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.

Indien de klant niet wilt dat de foto’s die van hem/haar gemaakt zijn, gebruikt worden voor bovengenoemde doeleinden, dient de klant dit voorafgaand de reservering, via de mail, kenbaar te maken. Wil de klant een specifieke foto niet online hebben, dan kan dit worden overlegd met de fotografe. Foto’s worden nooit zonder toestemming van de klant aan een ander bedrijf doorgegeven. Ook bij publicatie in een (online) magazine wordt de klant om toestemming gevraagd.

Hallo Liefde Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van foto’s en/of (beeld) informatie die op de website van Hallo Liefde Fotografie is geplaatst.

De levertijd van de foto’s is uiterlijk vier weken, die van een trouwreportage uiterlijk acht weken.
Het is niet toegestaan om foto’s die uiteindelijk niet uit de galerij gekozen zijn, met watermerk, af te snijden en te gebruiken voor social media of andere doeleinden.

Het is niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of te retourneren. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van de gewenste bestanden. Na digitale levering is deze keuze altijd definitief.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een backup van de aangeleverde bestanden. Niet gebruikt materiaal is later niet opeisbaar, of opvraagbaar. De digitale bestanden worden na 24 maanden uit haar opslag verwijderd.

Artikel 2. Aansprakelijkheid
Hallo Liefde Fotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade die tijdens een fotoshoot op locatie is opgetreden tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe.

De fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen van niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotografe zijn geleverd. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 3. Prijzen en betaling
Alle prijzen die Hallo Liefde Fotografie hanteert, zijn in euro’s, vrijgesteld van BTW en exclusief eventuele andere kosten, zoals reiskosten en verzendkosten.

De fotoshoot dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum door de klant betaald te zijn. De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden. Nadat de factuur is voldaan, ontvangt de klant de digitale foto’s. Indien de fotografe het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant 10% van het factuurbedrag extra verschuldigd. Indien de klant zijn schuld niet inlost, volgen er gerechtelijke stappen.

Indien er sprake is van hogere kosten tijdens een fotoshoot, welke achteraf noodzakelijk bleken, komen deze kosten voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens, of na de shoot door de fotografe gecommuniceerd aan de klant.

Artikel 4. Klachten
Bij klachten dient de klant binnen 10 dagen na ontvangst van de foto’s contact op te nemen met de fotografe. Na het indienen van de klacht wordt bekeken of en zoja, in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot een mogelijkheid is.

Indien de klant tijdens de fotoshoot ergens ontevreden over is, of iets niet mooi vindt, dan dient hij dit direct te melden bij de fotografe. Klachten die na de fotoshoot worden ingediend worden als ongegrond beschouwd.

Artikel 5. Bewerking
Hallo Liefde Fotografie levert geen onbewerkte, originele (RAW) foto’s aan de klant. Hallo Liefde Fotografie selecteert met uiterste zorg de foto’s die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze bewerken en tonen in het overzicht dat u na de fotoshoot via de email ontvangt.

Het is de klant niet toegestaan om foto’s te bewerken of uit te snijden.
Het is ook niet toegestaan de foto’s zonder toestemming van de fotografe door te spelen aan een commercieel bedrijf.

De fotografe zal de foto’s bewerken in haar persoonlijke stijl en kwaliteit, welke zichtbaar is in het portfolio op social media en de website.

Hallo Liefde Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van foto’s van verminderde kwaliteit indien dit het gevolg is van een onvoorziene omstandigheid en dus buiten de invloed van de fotografe vallen. Denk aan kinderen die niet mee willen werken, instructies die niet worden opgevolgd, weersomstandigheden, etc.

Artikel 6. Annulering
Annuleren voor een fotoshoot na de definitieve reservering, is alleen toegestaan met een geldige reden. Bij annulering moet de fotoshoot uiterlijk 48 uur van tevoren worden afgezegd, anders worden de volledige kosten in rekening gebracht wegens misgelopen inkomsten. Annulering kan enkel schriftelijk via de mail, of WhatsApp worden doorgegeven.
Bij annulering van een (mini)fotoshoot op locatie worden de locatiekosten wel in rekening gebracht.
Geldige redenen voor het annuleren van een fotoshoot zijn: ziekte, overlijden van naaste familieleden, etc.

In geval van slecht weer (storm, onweer, of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten plaats zou vinden, worden afgezegd door de fotografe, of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. In overleg zoeken wij hier een passende oplossing voor (verplaatsen van de shoot).

Hallo Liefde Fotografie is ten alle tijden gerechtigd de dienstverlening te stoppen, wanneer er sprake is van respectloos, of agressief gedrag.

Artikel 7. Annuleringsvoorwaarden trouwreportage
In geval van ziekte of een andere overmachtssituatie van de fotograaf kan de opdracht geannuleerd worden. De fotografe zal zich in deze situatie volledig inzetten om een vervangend fotograaf aan te bieden die in vergelijkbare kwaliteit fotografeert. De klant zal hier volledig bij betrokken worden om een passende oplossing te vinden. In dit geval brengt de fotografe geen kosten in rekening.

Na aanvaarding van de offerte is de overeenkomst voor het bruidspaar bindend. De fotografe rekent de eerste betaling van 30%van het totale bedrag ter bevestiging. Annulering van de opdracht door het bruidspaar dient schriftelijk ingediend te worden.

Bij annulering tot 2 weken voor de bruiloft wordt de eerste betaling gerekend voor de tot dan toe gemaakte kosten en het mislopen van inkomsten voor de fotografe. Bij annulering binnen 2 weken van de trouwdag wordt het volledige bedrag in rekening gebracht door de fotografe.

Artikel 8. Overmacht
Het kan gebeuren dat de fotoshoot door overmacht (bijvoorbeeld door ziekte) van de fotografe niet kan doorgaan. Hierdoor zal de fotografe niet aan de afspraak kunnen voldoen. Er worden dan uiteraard geen kosten in rekening gebracht en in overleg zal de fotoshoot verplaatst worden naar een ander tijdstip. Mocht door omstandigheden de shoot niet verplaatst kunnen worden, dan zal de fotografe een andere fotograaf voorstellen.

Artikel 9. Naamsvermelding
Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding, of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden.

Artikel 10. Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

De cadeaubon is verkrijgbaar in ieder gewenst bedrag en is een jaar geldig.

Fotoshoots die cadeau gegeven zijn, zijn niet in te ruilen voor contanten en kunnen niet geruild, of geretourneerd worden.

De cadeaubon heeft de waarde ten tijde van de aankoop. Als er na de aankoop een prijswijziging plaatsvindt, voordat de cadeaubon is ingewisseld, dan moet het verschil betaald worden om recht te hebben op de service.

De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de factuur.

De cadeaubon dient in een keer, dus voor de volledige waarde, gebruikt te worden. U ontvangt geen geld, of tegoed retour, indien uw factuur een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven fotoshoots.

Fotoshoots vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem tijdig contact op om een datum voor de fotoshoot in te plannen.

Artikel 11. Fotoalbums
Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij de fotografe, te ruilen en/of te retourneren. De producten worden op maat gemaakt. De klant stemt daar uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Als de klant akkoord heeft gegeven voor het maken van een fotoalbum, kan hij geen klacht meer indienen over het (gedrukte) album.

Artikel 12. Album trouwreportage
De fotografe zorgt voor een selectie en eerste opmaak van het album, naar eigen inzicht, kunde en stijl, zonder inmenging van de klant. De klant mag in maximaal drie keer wijzigingen in het albumonderwerp laten aanbrengen. Toegestane wijziging omvatten het geheel verwijderen van spreads (twee aangesloten pagina’s) of het vervangen van individuele foto’s voor een foto van dezelfde verhouding.

De klant mag binnen 14 dagen na levering van het ontwerp wijzigingen aan laten brengen. De fotografe zal deze wijzigingen binnen 14 dagen toepassen op het ontwerp.

Levering van het album is in overleg en na betaling.

Artikel 13. Locaties
Hallo Liefde Fotografie heeft voldoende buitenlocaties om de voor haar typerende foto’s te maken. Binnenlocaties zijn niet tot haar beschikking, met uitzondering van een newbornshoot die bij de klant thuis plaatsvindt.

Wanneer het slecht weer is en het niet gewenst is buiten foto’s te maken, is het aan de klant om een alternatief te zoeken.

Indien u wel buiten foto’s zou willen maken, dan wordt er een nieuwe datum gezocht.

Indien een specifieke locatie gewenst is t.b.v. de fotoshoot, is men zelf verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen. Hieronder vallen onder andere toegangskosten en parkeerkosten. De klant is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van toegang. Er dient ook rekening gehouden te worden met een kilometervergoeding van €0.45 cent per kilometer.

Algemene voorwaarden

@halloliefdefotografie

Volg mij op Instagram

Menu