Hallo Liefde Fotografie gaat natuurlijk vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacy verklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je vanzelfsprekend contact met mij opnemen.

1. Gegevens fotograaf
Website: www.halloliefdefotografie.nl
Email: ilse@halloliefdefotografie.nl
Telefoonnummer: 0622821322
KvK-nummer: 81113641
BTW-nummer: NL003532048B93

2. Persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens verwerk ik:
Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Adres;
Bedrijfsnaam (van eenmanszak, of VOF);
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek.

Deze bijzondere persoonsgegevens verwerk ik:
Portretten (waaruit bijzondere gegevens afgeleid kunnen worden);

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Om die reden raad ik ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op en dan verwijder ik deze informatie.

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?
Bovenstaande persoonsgegevens heb ik van jouzelf gekregen op één of meerdere van de volgende manieren: tijdens een kennismakingsgesprek, door mail- of telefonisch contact, door het invullen van het contactformulier op mijn website, of doordat je jezelf hebt aangemeld voor mijn nieuwsbrief.

3. Doeleinden
Uitvoering van de opdracht
Op het moment dat ik een fotografieopdracht voor jou uitvoer zal ik jouw gegevens verwerken. Ik verwerk je NAW-gegevens, telefoonnummer, en e-mailadres om je informatie toe te sturen, afspraken te maken, voor de uitvoering van de opdracht en/of de uiteindelijke levering van de foto’s. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht. Zonder deze gegevens kan ik de overeenkomst niet aangaan.

Gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de facturatie, mijn portfolio, archivering, of voor een licentie, zullen binnen één jaar nadat de opdracht is voltooid, worden verwijderd. Wanneer verzocht wordt om verwijdering van deze gegevens, zal ik de informatie uiteraard verwijderen. Echter, wanneer ik de gegevens nodig heb voor de uitvoering van de overeenkomst, mijn gerechtvaardigd belang of voor mijn wettelijke (administratie)verplichtingen, kunnen deze gegevens niet worden verwijderd.

Facturatie

Wanneer je mij een opdracht hebt gegeven, verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van die opdracht. Dit zijn in ieder geval je naam, adresgegevens, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een geldig factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de diensten uit te kunnen voeren. Hallo Liefde Fotografie bewaart de facturen en betaalgegevens zeven jaar, om aan de wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Licenties

Wanneer ik voor jou fotografeer, maken wij afspraken over het gebruik van de foto’s. Dit gebruiksrecht heet een licentie. Ik bewaar de NAW-gegevens, de gemaakte afspraken en de gemaakte foto’s in ieder geval één jaar, om de gemaakte afspraken te kunnen borgen en om de mogelijkheid te hebben contact op te nemen met betrekking tot de licentie.

Foto’s die ik maak, worden voor onbepaalde tijd op de website van Hallo Liefde Fotografie geplaatst.

Portretten

Tijdens de opdracht is het mogelijk dat je herkenbaar in beeld komt. Deze gegevens verwerk ik ook voor de uitvoering van de overeenkomst met mijn opdrachtgever. De beelden zal ik aan mijn opdrachtgever leveren, als eindproduct van de opdracht. Hallo Liefde Fotografie is en blijft de eigenaar van de beelden en heeft hier het auteursrecht op. Ik bewaar deze beelden daarom in mijn portfolio en archief.

Mijn portfolio, blog en social media

Voor mijn bedrijfsvoering laat ik anderen graag zien wat mijn werkwijze is en welke foto’s ik maak. Om die reden plaats ik de gemaakte foto’s ook op mijn website, op mijn social media kanalen en in mijn portfolio. Ik vermeld daarbij jouw naam als opdrachtgever, wanneer jij mij daartoe toestemming hebt gegeven. In principe blijft blijft deze informatie oneindig staan, tenzij de blogpost van de website verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij mij hebt ingediend.


E-mail en overig contact

Wanneer jij mij een vraag stuurt of informatie bij mij opvraagt, zal ik daarover contact met je opnemen. Om die reden verwerk ik je naam en e-mailadres, zodat ik je van een antwoord en/of informatie kan voorzien. Hierbij heb ik een gerechtvaardigd belang. Deze gegevens bewaar ik tot één jaar na ons laatste contactmoment omdat ik graag terug wil zien met wie ik contact heb gehad.

4. Doorgifte
Ontvangers van de persoonsgegevens

Jouw gegevens deel ik met de volgende partijen, waaronder mijn verwerkers;

- Hosting van mijn website;
- Boekhouder en boekhoudsoftware;
- Cloud back-up;
- Beeldbewerkingssoftware;
- Diensten voor het versturen van bestanden;
- Online communicatiemiddelen, waaronder e-mail- en berichtendiensten;
- Betaaldiensten;
- Social media kanalen, waarop of waarin ik namen en foto’s plaats voor mijn eigen bereik.

Links

Op mijn website vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten mijn eigen website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Hiervoor verwijs ik je graag naar de cookie-of privacy verklaring van de betreffende website.

5. Beveiliging persoonsgegevens

Hallo Liefde Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende, organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerkingen. De maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Wanneer u het idee hebt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ilse@halloliefdefotografie.nl

6. Cookies

Om mijn website zo goed mogelijk te laten werken, worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan mijn website op de harde schijf van jouw computer geplaatst wordt. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan mijn website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk mijn website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je mijn website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan.

De volgende cookies worden op mijn website gebruikt:

- Google Analytics (analytische cookies)

Hiermee krijg ik inzicht in het bezoek aan mijn website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan ik de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers van mijn website. Het is niet zichtbaar wie onze website bezoekt en vanaf welke computer het bezoek plaatsvindt.

- Functionele cookies: zoals sessie- en inloginformatie.

Sommige cookies zijn nodig om de primaire functies van mijn website uit te voeren. Via deze website worden daarom functionele cookies geplaatst. Met behulp van deze cookies kan ik mijn website zo goed mogelijk aanpassen op jou en om ervoor te zorgen dat jij meer gebruiksgemak ervaart. Ik ben niet verplicht jou om toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen of te lezen.

- Social media

Om het voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken de content van mijn website via sociale media te delen, werk ik met social media buttons. Lees de privacyverklaring van de respectievelijke social media kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Uitschakelen en/of verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen en/of verwijderen? Dit kan je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

7. Wijzigen

Het kan zijn dat mijn privacyverklaring in de toekomst gewijzigd moet worden omdat ik bijvoorbeeld een andere werkwijze ben gaan hanteren. De nieuwe privacyverklaring zal altijd op mijn website worden gepubliceerd. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijziging uiteraard direct met jou communiceren.

Privacyverklaring

@halloliefdefotografie

Volg mij op Instagram

Menu